Siolit Plus starter 1½ kg. (1 kg. pr. 100 m3)

kr.700.00

 • ¨Ingen stop p.g.a. tilstoppede slæbeslanger og ingen bundfældning ved lang transport i gyllevognen.
 • ¨På marken bliver udnyttelsesprocenten større på grund af homogeniteten og den omdannelse der er sket med gyllen. Et forandret C/N-forhold og en omdannelse af fede flygtige syrer til lette flygtige syrer, som umiddelbart er plantetilgængelige. Ingen iltsvind under ugunstige vejrforhold (tørke).
 • Græsforsøg viser: Råaske, bedre indhold af mineralstofferRåprotein, viser bedre N optagelse af planterne. Se forklaring til analyser og beregnede resultater.
 • Det svenske forsøg i Halland viser: Med tilført 60 kg NH4-N kg /ha et merudbytte på 419 kg/ha.Med 90 kg er merudbyttet i Siolit-behandlet svinegylle 200 kg/ha, og med 120 kg NH4-N  er forskellen 189 kg/ha.
 • Gylleanalyser viser et forøget indhold af ammonium. Forandret C/N forhold og en ” modnet ” gylle som bedre optages af planterne. Homogeniteten / udslusningshastigheden er ved målinger sat til 2,5 gange hurtigere end ubehandlet svinegylle.  Svovl/brinte viste 1 ppm i Siolit-behandlet gylle og 7 ppm i den ubehandlede svinegylle, grænseværdien er 10 ppm. Dannelse af blandt andet metangas mindskes så kraftigt at gyllen bliver uegnet til biogasanlæg.
 • Iltsvind. I de øverste jordlag kan undgås med Siolit-behandlet gylle. Plantenæringsstofferne i husdyrgyllen gøres tilgængelig for planterne med det samme. I tørkeperioder vil ubehandlet gylle opbruge den ilt der er i de øverste jordlag, så planternes rødder ikke kan udvikles og optage næring.
 • Siolit-produkterne er godkendt til økologisk jordbrug.
Kategori:

Beskrivelse

 • Gyllen homogeniseres. Færre NH3-dampe i stalden  Dannelsen af svovl/brinte minimeres  Bedre og hurtigere tømning af kanaler. I visse tilfælde vil opformeringen af fluer begrænses, Siolit Plus kan bruges sammen med gyllefluer i stalden uden at skade disse, men da flueplagen begrænses, bliver der efterhånden ikke mad nok til gyllefruens larver.
 • Returskyl-bagskyl begrænser sig til et minimum, hvis det overhovedet er nødvendigt, større opbevaringskapacitet, fordi kanalerne tømmes effektivt. Mindre korrosion på staldinventar.
 • ¨Fortanken tømmes hurtigere hvilket sparer energi og mindsker slitage på pumpen.
 • ¨I gylletanken bliver gyllen ensartet, den homogene gylle kræver betydeligt mindre omrøringstid, som sparer energi, slitage og tid. Første læs har samme indhold som det sidste,  hvilket giver mere ensartet gyllefordeling på marken. Bundfald kommer op og danner flydelag. Der skal  være organisk stof til stede så et flydelag kan dannes.
 • ¨Opbevaringskapaciteten i gylletanken bevares fordi fyldelag og især bundlag kommer med ud på marken.

Yderligere information

Vægt 1.500 kg

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Siolit Plus starter 1½ kg. (1 kg. pr. 100 m3)”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *